ORDNING OCH REDA. NOGGRANNHET OCH KVALITETSSÄKRING.

Oavsett vad vi gör så är ordning och reda, noggrannhet och kvalitetssäkring något som genomsyrar allt vi gör. För oss är det inget måste, det är en självklarhet! Vi ser så klart till att dina produkter blir korrekt märkta och tillverkade enligt gällande regelverk. Vi jobbar med både GMP och E-märkning.

KVALITETSSÄKRINGAR OCH MÄRKNINGAR

GMP

Vi vill att alla våra produkter skall vara av högsta kvalitet och säkerhet. Därför

 följer och arbetar vi efter GMP som står för ”Good Manufacturing Practice”. GMP är ett verktyg och ett regelverk för att säkerställa att tillverkning inklusive packning av produkterna sker på ett sätt som uppfyller kraven för att tillverka kosmetiska produkter. Bl.a. är de hygieniska kraven höga och det krävs full spårbarhet. Att vi arbetar enligt GMP innebär att vår process planeras noggrant och alltid genomförs på samma sätt för samma produkt. Allt för att säkerställa att du som kund alltid ska känna trygghet i din produkt.

 

E-märkning

E-märket fungerar som ett ”pass” inom EUs gemensamma marknad, extrakontroller undviks då eftersom EU har enhetliga regler för mängdinnehåll. Överfyllning undviks genom systematisk hantering av förpackningsprocessen vilket leder till ekonomiska fördelar. Statens Provningsanstalt (SP) bedömer ett företags möjlighet att e-märka genom att granska berörda delar av företagets kvalitets- och egenkontrollsystem. Dessutom görs en kontroll av systemens effektivitet genom stickprovskontroll av färdiga förpackningar. Efter godkänd bedömning tecknas ett avtal om övervakande kontroll, varefter SP kan utfärda ett ”körkort” i form av ett e-märkningscertifikat.